pátek 17. července 2015

The Easiest Way to Microwave Corn on The Cob // Nejjednodušší Způsob Jak Uvařit Kukuřičný Klas v Mikrovlnce
Everytime when I wanted a corn on the cob I put it in boiled water and took me ages to get the corn done. Then I found this hack, that takes you 4 minutes for your fabulous corn on the cob.

Pokaždé když jsem chtěla kukuřici, dala jsem jí do vroucí vody a trvalo mi věky než kukuřice byla hotová. Pak jsem našla tenhle 'hack', který zabere 4 minuty pro nádhernou kukuřici. 

INSTRUCTIONS:

 4 minutes on High // 4 minuty na nejvyšší teplotu


Cut off the bottom // Uřízněte konec


 Slide out of the husk (Carefully its HOT, use your oven mit or towel) + No hairy mess :) // Vysuňte ze slupky (Opatrně, je to VAŘICÍ, použijte chňapku nebo utěrku)+ Žádný nepořádek z kukuřičných vlasů :)


Enjoy your meal!


Žádné komentáře:

Okomentovat